HQSS

Welkom bij HQSS, High Quality Software & Services, een softwareontwikkel- en adviespartij die u kan helpen bij het efficiënt gebruik maken van software.

HQSS is gespecialiseerd in het integreren van software en/of online systemen. Tegenwoordig is het door het (overal aanwezige) Internet mogelijk om diverse softwaresystemen zo te koppelen dat het niet meer nodig is om gegevens van het ene softwarepakket in het andere softwarepakket over te typen of te kopiëren. Als uw medewerkers schermen open hebben van verschillende softwarepakketten is dit een indicatie dat de software niet goed gekoppeld is. HQSS kan u helpen met deze integratie door middel van advies en implementatie. Hierdoor zijn grote besparingen te behalen doordat het personeel efficiënter kan werken en effectiever ingezet kan worden.

Softwareontwikkeling & advies

HQSS staat ervoor om hoge kwaliteit oplossingen te leveren. De werkzaamheden richten zich op het ontwikkelen van software die regelmatige werkzaamheden eenvoudiger maken. Deze werkzaamheden kunnen variëren van het automatisch importeren van gegevens tot het koppelen van diverse bestaande softwaresystemen.

Wij willen graag met u praten over de dagelijkse gang van zaken, met name over waar u het idee hebt dat er betere oplossingen voor moeten zijn. Met die informatie kunnen wij een voorstel doen voor verbeteringen of aanpassingen. In veel gevallen kan dit in een korte termijn worden uitgevoerd en afgerond.

Software & Koppelingen

Een softwarepakket staat tegenwoordig nauwelijks meer op zichzelf. Bijna altijd zijn er mogelijkheden om gegevens geautomatiseerd in uw systeem te importeren. Het is zelfs mogelijk om daarvoor diverse controles en ontdubbelingen uit te voeren zodat de nieuwe gegevens perfect uw systeem in gaan. Wanneer de aangeleverde gegevens niet aan de kwaliteitseisen voldoen, kan via een duidelijke melding aangeven worden wat er niet goed is.

Onafhankelijk

HQSS is een onafhankelijke partij. Dat betekent dat we niet gaan adviseren of verplichten om een bepaald product te gaan gebruiken omdat wij daar goede marges of cashbacks voor krijgen. Wij zullen altijd het beste product en de beste oplossing in uw context adviseren en implementeren.

Uiteraard hebben we goede en minder goede ervaringen met diverse producten en methodes. Deze zullen we met u delen om zo gezamenlijk tot de beste oplossing komen.

Jeroen Rakhorst HQSS - High Quality Software & Services